تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 16 روز پنج شنبه 18 آبان در محل آمفی تئاتر شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی (بلوار استقلال مقابل پارک شهر) برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه :
 
1) گزارش عملکرد
2) قرائت گزارش بازرسان کانون
3) بررسی و تصویب صورتهای مالی و بودجه سال 1391
4) سایر موارد