تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

شرکت در دوره های آموزشی

قابل توجه کارشناسان محترم رسمی دادگستری پیرو مصوبه مورخ چهارشنبه 22 مهر 1394 هیئت مدیره کانون مقرر شد برای ارتقاء صلاحیت کارشناسی نیاز به گذراندن یک دوره آموزشی می باشد . لذا کلیه کارشناسان محترم می بایست در دوره هایی که تشکیل می شود شرکت نمایند.

 

باتشکر

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی