تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

عضویت در شرکت شایستگان

به کلیه کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی

احتراماً ، ضمن عرض سلام و دعای خیر، با توجه به راه اندازی شرکت شایستگان حداکثر مهلت خرید سهام ویژه تا پایان آذر ماه 94 می باشد .

لذا جهت خرید سهام و انعقاد قرارداد به محضر آقای شاهین فر واقع در میدان کارگر مراجعه نمایید.


 

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی