تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

اطلاعيۀ مهم شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري دربارۀ برگزاري آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي دادگستري در روز جمعه تاريخ 8/7/1390

       
 

اطلاعيۀ مهم شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري دربارۀ برگزاري آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي دادگستري در روز جمعه تاريخ 8/7/1390

  ضمن آرزوي توفيقات الهي به اطلاع متقاضيان واجد شرايطي كه تا آخر وقت روز 31/01/90 با ارسال يا تحويل مدارك در يكي از 35 رشتۀ اعلام شده در كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري ثبت نام كرده‌اند مي رساند:

 

1-     آزمون 29 رشته به حول و قوۀ الهي صبح روز جمعه 8/7/90 در دو حوزه در شهر تهران و در 24حوزه در مراكز استانها (غير از سمنان ، قم، البرز، ايلام و خراسانهاي جنوبي و شمالي) برگزار مي شود.

2-     آزمون متقاضيان استانهاي خراسانهاي شمالي و جنوبي در مشهد و متقاضيان استان ايلام در كرمانشاه و استانهاي قم و سمنان و البرز و همچنين رشته‌هايي كه تعداد متقاضيان آنها اندك بوده است اغلب در تهران و بعضاً در نزديكترين حوزۀ محل برگزاري يعني استان همجوار برگزار مي گردد.

3-     محل برگزاري آزمون در اغلب شهرها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همان شهر مي باشد كه زمان و مكان دقيق آزمون در كارت ورود به جلسه همراه با راهنماي پاسخگويي به سؤالات در هفتۀ اول مهرماه در پايگاه اطلاع رساني شوراي عالي به آدرس www.scioe.org   اعلام مي گردد.

4-     داوطلبان عزيز مي توانند پس از مراجعه به سايت شوراي عالي و وارد كردن نام و نام خانوادگي و شمارۀ ملي خود، كارت ورود به جلسه و راهنماي پاسخگويي به سؤالات را پرينت نمايند.

5-     شايان ذكر است كه اولاً ورود به جلسۀ آزمون بدون همراه داشتن كارت ورود و كارت معتبر شناسايي (كارت ملي) امكان پذير نمي باشد، ثانياً عدم حضور به موقع در جلسۀ آزمون به هر علت كه باشد انصراف تلقي شده و هيچ حقي به فرد غايب تعلق نمي‌گيرد.

6-     سؤالات 28 رشته به صورت چهار گزينه‌اي است كه داوطلبان بايد در پاسخنامۀ كامپيوتري با سياه كردن مربع مستطيل مربوط به گزينۀ صحيح با استفاده از مداد مشكي نرم پاسخ دهند، اما سؤالات رشتۀ امور وسائط نقليۀ دريايي و غواصي (كد19) بصورت تشريحي و كوتاه جواب مي باشد كه متقاضيان سؤالات را در محل پيش بيني شده در پرسشنامۀ مربوط با خودكار آبي يا مشكي پاسخ خواهند داد.

7-     آزمون رشته‌هاي امور انرژي هسته‌اي (كد 12)، امور وسائط نقليۀ هوائي (كد 22) ايرانگردي و جهانگردي (كد23)، داروسازي و سم شناسي (كد39) ٰساعت و جواهرات (43) و صنايع نفت (كد49) در آيندۀ نزديك در تهران برگزار مي شود كه زمان و مكان دقيق آن در همين سايت و در كانونها به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.