تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

دامپروری و دامپزشکی

 • حوزه جغرافیایی: بجنورد - حوزه فعالیت خراسان غیر از مشهد
  بجنورد - بهشتی شمالی، مقابل آموزش پرورش سابق، بالای مواد غذایی شیرزاد
  شماره های تماس: 2242514 - 09155841635
  شروع کارشناسی: 1383/07/22
 • حوزه جغرافیایی: مانه و سملقان
  مانه و سملقان بلوار شهید وحیدی ک نسیم پ 8
  شماره های تماس: 05854224344 - 09153844785
  شروع کارشناسی: 1386/10/12
 • حوزه جغرافیایی: بجنورد
  بجنورد بلوار شهدا کوچه دانشوران انتهای کوچه پ 59
  شماره های تماس: 2238052 - 09155844374
  شروع کارشناسی: 1390/04/04
 • حوزه جغرافیایی: اسفراین
  بجنورد فردوسی جنوبی 24 متری حصار، امام رضا 6، انتهای کوچه پ 60
  شماره های تماس: 2257998 - 09155843851
  شروع کارشناسی: 1390/04/04