ورود کاربران
اتوماسیون اداری
کانال تلگرام
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱ عباس برازنده خراسان شمالی گرمه ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲ سید جواد حسینی فاروج خراسان شمالی ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۳ محمدرضا سعادتمند فاروج خراسان شمالی غیر از بجنورد ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴ سیدعلی سیدکاشی رارو جرگلان رازو جرگلان ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۵ علی رضا احمدی اسکوئی رارو جرگلان رازو جرگلان ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۶ حسن جاویدی فاروج فاروج ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۷ هادی عابدزاده فاروج فاروج ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۸ محمدمراد بهادری رارو جرگلان رازو جرگلان ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ حسابداری و حسابرسی نمایش
۹ علی پیلوار فاروج فاروج ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۰ امیر حکیمی پور مهریزی فاروج فاروج ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ مهندسی آب نمایش
۱۱ حبیب اله مقتدر جعفرآبادی فاروج فاروج ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲ فیض اله جعفری بجنورد ایران به غیر از تهران ۱۳۷۹/۰۷/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۳ عبدالحسین نامور بجنورد خراسان شمالی ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۴ سید حسین آل نبی بجنورد خراسان شمالی ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۵ محمد فرخنده اقبال اسفراین خراسان شمالی ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۶ عزیزاله نظام دوست اسفراین خراسان شمالی ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۷ اصغر داوطلب شیروان خراسان شمالی ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۸ محمد دهقان پور بجنورد خراسان شمالی ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۹ شیرزاد قادری بجنورد خراسان شمالی ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ دامپروری و دامپزشکی نمایش
۲۰ هوشنگ نامور بجنورد خراسان شمالی ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

خراسان شمالی بجنورد خیابان رضا امامی (امیریه جنوبی )، مجتمع بزرگمهر طبقه ۴ واحد ۲۴

۰۹۷۷ ۲۲۲ ۰۵۸۳

info[@]nkhioe.ir