ورود کاربران
اتوماسیون اداری
کانال تلگرام
محاسبه دستمزد کارشناسی
محاسبه دستمزد

مبنای محاسبه دستمزد ها بر اساس ماده 11 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان می باشد .

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

خراسان شمالی بجنورد خیابان رضا امامی (امیریه جنوبی )، مجتمع بزرگمهر طبقه ۴ واحد ۲۴

۰۹۷۷ ۲۲۲ ۰۵۸۳

info[@]nkhioe.ir